Web je ve fázi rekonstrukce (předpokládaný termín dokončení 11/2019 )

Reklamace / Vrácení zboží

REKLAMACE

  1. Pošlete nám prosím zprávu na teddypleny@gmail.com včetně fotografiíí poškození či vady zboží
  2. Po obdržení Vašeho emailu Vás budeme kontaktovat, prosím, vyčkejte na odpověď.
  3. Reklamované zboží nám zašlete na adresu: Ing. Petra Žatková, U lípy 978, Nové Město nad Metují, 549 01 (bez dobírky), přiložte kopii prodejního dokladu
  4. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat a informovat o možnostech řešení reklamace.

 

Nárok na reklamaci se nevztahuje na opotřebování zboží běžným užíváním a na škody na zboží z nevhodného používání nebo na škody zaviněné uživatelem (např. nevhodný způsob praní, zacházení, apod.)

 VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  1. Pošlete nám vyplněný formulář na odstoupení od kupní smlouvy (viz. níže) na teddypleny@gmail.com
  2. Zboží, které chcete vrátit nám zašlete na naši adresu: Ing. Petra Žatková, U lípy 978, Nové Město nad Metují, 549 01 (bez dobírky), přiložte kopii prodejního dokladu
  3. Co nejdříve vás budeme kontaktovat

 

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Moje jméno a příjmení .................................................................... (prosím doplňte)

Moje adresa ....................................................................................

Můj telefon a e-mail ........................................................................


Jméno a příjmení podnikatele: Ing. Petra Žatková
IČ podnikatele: 06533311
Fakturační adresa podnikatele:  U Lípy 978, Nové Město nad Metují

Doručovací adresa (zde můžete zaslat balíček): U Lípy 978, Nové Město nad Metují, tel.: 777 304 860

V ........................................................ Datum ...............................................

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ............................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.teddypleny.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, 

jejímž předmětem bylo zboží : ........................................................., které jsem převzala dne: .................................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......................... Kč ve prospěch mého bankovního účtu č.

….................................../............., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad (prosím přiložte)